Landgoed De Ploeg
Anbi Status
Stichting Landgoed De Ploeg

Het is mogelijk een donatie te doen aan Stichting Landgoed De Ploeg, deze is aftrekbaar voor de belasting, en helpt om het Landgoed in stand te houden:

iban: NL06 INGB 0003 1652 16

 

Stichting Landgoed ‘De Ploeg’ is in 2007 opgericht met het doel de instandhouding van het opengestelde Landgoed ‘De Ploeg’. De stichting is opgericht om te voldoen aan de behoefte van bezoekers van het landgoed om bij te dragen aan het onderhoud van het landgoed. Door een stichting in het leven te roepen, is er zekerheid bij de bezoekers/schenkers/erflaters dat het geld inderdaad wordt besteed aan onderhoud van het Landgoed.


De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het volgende onderhoud van het Landgoed:
∗    realiseren (en onderhouden) van wandelpaden;
∗    herbeplanten van het landgoed (indien nodig);
∗    het onderhoud van de opstallen met monumentenstatus op het Landgoed, in het bijzonder aan de extra kosten omdat er originele materialen en technieken moeten worden gebruikt en oorspronkelijke onderdelen van het huis (glas-in-lood-ramen, diverse grote leistenen stoepen, gesneden houten dakversieringen, loden regenpijpen, enz.) in ere moeten worden gehouden.

Stichting Landgoed “De Ploeg” is door de Belastingdienst erkend als stichting tot algemeen nut. Bijdragen aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

mail: stichting@landgoeddeploeg.nl
Stichting Landgoed ‘De Ploeg’ (ANBI)
Vrolikstraat 34 D
1091 VG Amsterdam
KvK 08165926
rekeningnummer: NL06 INGB 0003 1652 16

RSIN-Nummer: 818676048

 

 

Jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2018 

Klik hier

Activiteitenverslag 2018 

Klik hier

Beleidsplan 2016-2025

Klik hier


Het (onbezoldigde) bestuur bestaat uit:
mevrouw drs. D.E.C. de Bruijn (voorzitter)
mevrouw drs. D.A.M. Francissen (secretaris)
mevrouw dr. C.F.M. Streng (penningmeester)